Informacje o zagrożeniach w Internecie.
Dostęp do zasobów wymaga posiadania kredytów, które się otrzymuje po wpisaniu kodu z obrazka.

Regulamin korzystania z portalu malware.pl

Regulamin korzystania z portalu malware.pl

Informacje ogólne


§1
Ten Portal (ta strona internetowa oraz wszelkie skojarzone z nią zasoby zwane dalej MALWARE.PL) jest dostarczany na zasadach "AS IS" oraz "AS AVAILABLE". Oznacza to, iż Administrator Portalu nie udziela absolutnie żadnych gwarancji - całościowych lub/oraz częściowych. Wszystkie zasoby, w tym informacje tekstowe, obrazkowe oraz binarne, zgromadzone na tej stronie oraz udostępnione w sposób bezpośredni lub pośredni, mogą stanowić lub stanowią zawartość przeznaczoną TYLKO dla osób posiadających kwalifikacje analizy zagrożeń typu malware, exploit, etc.

§2
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu malware.pl.

§3
Portal oznacza zorganizowaną platformę wyłącznie informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez Administratora Portalu, umożliwiającą użytkownikom korzystanie z zasobów informatycznych oraz treści opracowanych przez Administratora Portalu.

§4
Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu („Użytkownik” potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi zasadami korzystania z Portalu („Regulaminem”).

§5
Użytkownikiem Portalu malware.pl może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także prowadząca działalność gospodarczą jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Wszelkie informacje pochodzące z malware.pl są przeznaczone tylko dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do gromadzenia, przetwarzania oraz analizowania tego typu informacji.

§6
Ogół informacji udostępnionych przez Administratora w portalu malware.pl został zebrany lub opracowany wyłącznie w dobrej wierze. Udostępnione informacje mogą być przydatne lub pomocne Użytkownikowi tylko i wyłącznie w pozyskaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu.

§7
Korzystanie z zasobów portalu malware.pl jest bezpłatne.

Zasady świadczenia usługi


§8
Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do świadczenia usług niezgodnych z przepisami prawa, naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej.

§9
Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

§10
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnych.

§11
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Odpowiedzialność Administratora Portalu malware.pl


§12
Dane publikowane na Portalu pochodzą z publicznie dostępnych źródeł wg najlepszej wiedzy Administratora Portalu mogą być uznawane za rzetelne.

§13
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane zawarte na portalu malware.pl były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może tego jednak w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

§14
Dane publikowane na Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie na ryzyko Użytkownika. Wszystkie domeny oraz adresy stron internetowych znalezione w tym serwisie, powinny być uważane za niebezpieczne dla komputera oraz systemu operacyjnego i nie powinny być odwiedzane, pobierane.

§15
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§16
Administrator Portalu nie udziela gwarancji co do merytorycznej zawartości Portalu oraz przydatności uzyskanych informacji.

§17
Administrator Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczone informacje oraz pliki, a tym bardziej za jakiekolwiek szkody ewentualne lub wynikowe powstałe w związku z ich użytkowaniem, kopiowaniem, rozsyłaniem, niezależnie od tego, czy były one wykorzystywane zgodnie, czy też nie, z jego pierwotnym przeznaczeniem.

§18
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach , bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

§19
Administrator Portalu nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi.

§20
Administrator Portalu udostępniając w Portalu treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy Portalu są uprawnieni do wykorzystania udostępnionych treści wyłącznie w zakresie własnego użytku.

§21
Zabrania się rozpowszechniania kopii pobranych plików. Jeżeli publikujesz informacje pozyskane z tego serwisu jesteś zobowiązany do umieszczenia informacji, iż pochodzą one z MALWARE.pl. Korzystając, wyświetlając, używając lub wysyłając informacje Z/DO serwisu MALWARE.pl, akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§22
Administrator Portalu nie jest i nie będzie obciążany za jakiekolwiek szkody, w tym materialne, moralne, rzeczowe, wynikające lub mogące się pojawić poprzez pobrane lub wyświetlone informacje oraz pliki.

Postanowienia końcowe


§23
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2010.01.01.

“Wszystkie domeny oraz adresy stron internetowych znalezione w tym serwisie, powinny być uważane za niebezpieczne dla Twojego komputera.

Wszystkie pliki, które można pobrać () z tego serwisu mogą stanowić dla Twojego komputera zagrożenie i są dostarczane tylko w celu badawczym.

Zabrania się rozpowszechniania kopii pobranych plików.

Jeżeli publikujesz informacje pozyskane z tego serwisu jesteś zobowiązany do umieszczenia informacji, iż pochodzą one z MALWARE.pl.

Korzystając, wyświetlając, używając lub wysyłając informacje Z/DO serwisu MALWARE.pl, akceptujesz wszystkie warunki Zasad Świadczenia Usługi.”

-- Zasady Świadczenia Usługi